Сподели го написот

Активности / Избрани текстови

Годишен извештај 2018 година – Здружение за дислексија АЈНШТАЈН

Годишен извештај 2018 година – Здружение за дислексија АЈНШТАЈН

Здружението за дислексија АЈНШТАЈН во изминатата 2018 година спроведе бројни активности согласно своите стратешки определби за период од 2017 до 2020 година односно активности во согласност со следните определби:

 1. Програма за унапредување на образовните услови за лицата со потешкотии во учењето
 2. Програма за развивање на јавната свест
 3. Програма за подигнување и јакнење на јавната свест за штетното влијание од
 4. прекумерното користење на современите технологии
 5. Програма за млади и младински активизам
 6. Програма за институционално јакнење на организацијата

Како едни од најважните активности кои ги спроведовме би ги издвоиле:

 • Проектот “Инфо ѕид за дислексија”
 • Проект: Не сум чуден, само имам дислексија
 • Проект: Инклузивни и образовни политики за учениците со дислексија
 • Проект: Транспарентни информации за дислексија
 • Проект: Знаете ли што е дислексија? Vol.3
 • Проект: Право на говор не е право на говор на омраза
 • Проект: Асистивна технологија за дислексија
 • Проект: Современа технологија, корист или зависност?

Целосниот извештај за работата на организацијата во 2018 година може да го погледнете тука или пак да го преземете во PDF* формат тука.

Упатуваме голема благодарност до сите донатори кои ги препознаа нашите иницијативи и ги одобрија нашите проектни идеи кои најмногу придонесуваат за воведување на инклузивно општество за лицата со дислексија.

Благодарност упатуваме и до сите соработници и експерти кои не поддржаа во текот на 2018 година и овозможија реализација на сите наши проекти и активности.

Сподели го написот

Остави одговор