Сподели го написот

Пополнете го тестот

Наведете го вашиот пол (машко/женско):
Имав тешкотии додека да ја научам азбуката.
Тешко ги одредувам насоките лево и десно.
Имам слаба самодоверба.
При писмена работа правам граматички грешки при употреба на мала и голема буква и употреба на интерпункциски знаци (точка, запирка, извичник и др.)
Кога зборувам тешко ми е да го најдам вистинскиот збор за да именувам или да опишам нешто.
Ми се случува да добијам ненадејна желба да нацртам или да направам нешто креативно.
Чувствувам дека сум различен/а од другите во однос на тоа како ги разбирам работите како што се двосмислени работи, вицови, xумор, метафори и слично.
Тешко ми е да запомнам повеќе инструкции одеднаш и се чувствувам збунето
Полесно учам кога материјалот ќе го поделам во делови и/или шематски ќе го прикажам.
Подобро го разбирам материјалот кога ми чита некој друг.
Родителите и наставниците ми велат дека не се трудам доволно, иако тоа не е така.
И покрај тоа што се трудам ме нарекуваат “ мрзелив“, “ глупав“, “ неодговорен“, “ незрел”.
Имам проблем со разбирањето на текстуалните задачи по математика.
Ми се случува да добивам послаби оценки и покрај тоа што сум го учел материјалот.
Ми се случува да го губам редот при читање.
Често избегнувам да читам и пишувам.
Применувам трикови за да избегнам читање на глас за време на часот.
Имам проблем при пренесувањето на идеите во пишана форма.
Никогаш не го разбрав римувањето на зборови, и се уште тешко можам да направам рима.
Родителите и наставниците ми велат дека при пишување испуштам букви, заменувам букви и зборови, испуштам интерпункциски знаци и дека не ја знам употребата на мали и големи букви.
Имам чувство дека буквите ми се замаглуваат, се губат или се движат додека  читам.
Во основно училиште бев исмеван/а поради моето читање.
Се чувствувам нервозно кога треба да читам на глас пред јавност.
Имам проблем да го разберам тоа што го читам и после повеќе пати прочитано.
Се заморувам после неколку прочитани страници.
Ме збунуваат слични букви како што се: “Џ“ и “Ц“, “Љ“ и “Њ“, “Ќ“ и “Ѓ“ ,“Т“ и “Г“ , “Х” и “Ж”.
Имам проблеми кога треба да препишувам од табла.
Ми се случува да имам решение за одреден проблем, а да не можам да го образложам решението.
Ме збунуваат кратките зборчиња во речениците: oд,  до,  за,  по,  го,  му …
Се уште тешко читам.

Сподели го написот