Metodat për korrigjim

Spillberg i mund vështirësitë nga disleksia me anë të regjimit të filmave

Kur mendojmë në regjisorët më të suksesshëm të  Holivudit, sigurisht që mes të parëve na kujtohet Stiven Spillbergu. Numri më i madh i adhuruesit më të flaktë të tij asnjëherë nuk do ta mendonin se njëri nga regjisorët më me famë në botë tërë jetën e tij ballafaqohet me disleksinë.  Ende më interesant është se Spillbergu  deri vonë nuk ka qenë aspak i vetëdijshëm se vuan nga disleksia dhe as që i ishte zbuluar prania e saj, por Stiveni nuk ka lejuar që disleksia ta pengojë në rrugën drejt realizimit të ëndrrave të tij. Spillbergut disleksia i është zbuluar në moshën 60 vjeçare dhe atëherë kur i është zbuluar disleksia ai ka deklaruar: “Tani më në fund kam gjetur edhe pjesën e fundit të mozaikut të jetës sime që deri tani se kisha gjetur”.  Ai flet hapur për atë se asnjëherë nuk ka qenë i a...

Metoda e Ron Dejvisit

Metoda e Ron Dejvisit është një ndër metodat më të njohura dhe më efikase për korrigjimin e disleksisë, diskalkulisë dhe disgrafisë. Kjo metodë mund të përdoret edhe në Maqedoni nëpërmjet një trajneri të licencuar i cili është i trajnuar për punë me fëmijë dhe të rritur të cilët kanë stil të ndryshëm të të mësuarit dhe të menduarit. Sipas kësaj metode, në rrënjën e disleksisë, mungesës së vëmendjes dhe të shumë problemeve tjera lidhur me mësimin qëndron një stil unik dhe kreativ i të menduarit i cili në të vërtetë paraqet dhunti. Personat të cilët vuajnë nga disleksia në mënyrë dominuese mendojnë në mënyrë piktoreske, mendojnë dhe shikojnë në mënyrë multidimensionale me qëllim që të krijojnë, të zgjedhin probleme dhe ta eliminojnë konfuzionin. Për disleksinë thuhet se është dhunti për shka...

AFS Metoda

Metoda AFS është trajnim pedagogjik -didaktik dhe metodë për përkrahjen e personave që vuajnë nga disleksia dhe diskalkulia. Metoda AFS është zhvilluar duke u bazuar në faktin se personat që vuajnë nga disleksia dhe diskalkulia  i përpunojnë informatat në mënyra të ndryshme  si dhe paraqet një  aftësi  e të mësuarit. Kjo metodë e specializuar është dizajnuar në mënyrë që të ofrojë përkrahje individuale dhe të përshkruhet e të bëhet struktura e aktivitetit pedagogjik-didaktik ,me qëllim që po kjo metodë të kontribuojë dhe të përdoret në mënyrën më profesionale. Metoda AFS i  kushton rëndësi të  veçantë mësimit multisensorik. Trajnimi me metodën AFS bëhet nëpërmjet tre prioriteteve themelore për ndihmë të cilat maten si vijon: А:  Vëmendje(gabimet e njohjes) Nivele të ndryshme të vëmendjes; ...